Hotline: 089 868 6021

Câu hỏi hàng tuần

Câu hỏi hàng tuần
 • Câu hỏi Minigame tuần 3 (08/07 - 14/07)

  Câu hỏi Minigame tuần 3 (08/07 - 14/07)

  “Phía sau tay lái– Thoải mái nhận quà”: Chương trình là nơi thử thách khán giả và bạn nghe đài ở về kiến thực ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: văn hoá, đời sống, xã hội; giáo dục; công nghệ; y tế; an toàn giao thông; thể thao; giải trí; lịch sử; địa lý…

 • Câu hỏi Minigame tuần 2 (01/07 - 08/07)

  Câu hỏi Minigame tuần 2 (01/07 - 08/07)

  “Phía sau tay lái– Thoải mái nhận quà”: Chương trình là nơi thử thách khán giả và bạn nghe đài ở về kiến thực ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: văn hoá, đời sống, xã hội; giáo dục; công nghệ; y tế; an toàn giao thông; thể thao; giải trí; lịch sử; địa lý…

 • Câu hỏi Minigame tuần 1 (24/06 - 30/06)

  Câu hỏi Minigame tuần 1 (24/06 - 30/06)

  “Phía sau tay lái– Thoải mái nhận quà”: Chương trình là nơi thử thách khán giả và bạn nghe đài ở về kiến thực ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: văn hoá, đời sống, xã hội; giáo dục; công nghệ; y tế; an toàn giao thông; thể thao; giải trí; lịch sử; địa lý…