Hotline: 089 868 6021

Câu hỏi hàng tuần

Câu hỏi hàng tuần
  • Câu hỏi Minigame tuần 1 (24/06 - 30/06)

    Câu hỏi Minigame tuần 1 (24/06 - 30/06)

    “Phía sau tay lái– Thoải mái nhận quà”: Chương trình là nơi thử thách khán giả và bạn nghe đài ở về kiến thực ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: văn hoá, đời sống, xã hội; giáo dục; công nghệ; y tế; an toàn giao thông; thể thao; giải trí; lịch sử; địa lý…